Teenused

Novamedia Plus loob täislahendusena kodulehti, e-poode kui ka ettevõtte spetsiifikast tulenevaid unikaalseid infosüsteeme. Usume, et internetis olev koduleht on võimalik panna "tööle" ehk tootma sulle kas kaudset või otsest tulu.

Põhilised teenused

 • e-poed ja internetikaubamajad
 • eritarkvara
 • kodulehed
 • maksesüsteemid

Tarkvara arenduse protsess

Enamikel juhtudel ei piisa tarkvara arenduse protsessi käivitamiseks pealiskaudsest funktsionaalsuse kirjeldusest, seetõttu hoidmaks kokku kõikide osapoolte aega oleme jaganud kogu arendusprotsessi etappideks. Selline meetod minimeerib võimalikud arusaamatused arenduse käigus ning välistab hilisema topelttöö funktsionaalsuse programmeerimisel.

 1. lähteülesanne - teie poolt edastatud süsteemi kirjeldus
 2. analüüs - lähteülesande analüüs ning funktsionaalsuse täpsustamine
 3. visioonidokument - analüüsil põhinev detailne süsteemi kirjeldus
 4. arendus - tarkvara süsteemi programmeerimine
 5. testimine - arendaja ja kliendipoolne süsteemi katsetamine
 6. installeerimine - süsteemi installeerimine kliendi serverisse või infosüsteemi
 7. kasutajatugi - arendaja poolne tugi tellijale

Lähteülesanne on teie poolne nägemus loodava või rakendatava süsteemi funktsionaalsuse kohta. Selles faasis ei ole veel otseselt vaja teada kõikide objektide parameetreid vaid piisab üldsõnalisest kirjeldusest.

Analüüsi käigus valmib detailne süsteemi kirjeldus koos funktsionaalsuse dokumentatsiooniga. Analüüs eeldab enamasti intervjuusid, ettevõtte olemasolevate tööprotsessidega tutvumist jms. Me ei ole analüüsifaasis mitte kuulaja rollis vaid töötame teie ideega kaasa saavutamaks teile võimalikult kasulikum süsteem.

Arendus on kogu protsessi aega nõudvaim tegevus. Selle käigus programmeeritakse funktsionaalsus, luuakse kujundus ning muud süsteemile vajalikud komponendid. Arendustsükli edukus sõltub suuresti analüüsietapi põhjalikusest, ehk teisisõnu - parem kulutada paberile joonistamisele pigem mõni hetk rohkem, kui hiljem muuta süsteemi alustalasid. Loomulikult ei pruugi analüüsi käigus leida ning arvesse võtta kõiki erijuhtusid - ikka võib jääda midagi tähelepanuta - kuid baasfunktsionaalsus arenduse käigus enam muutuda ei tohiks.

Iga valminud tarkvara loomulikuks tegevuseks on testimine. Siinjuures on oluline, et testimise teostaksid nii arendaja kui ka tarkvara tellija. Parima tulemuse annab case põhine testimine, kus testjuhud on väljakirjutatud ning järjestikuliselt läbitavad. Testimise käigus parandatakse leitud puudused ja vead (bugid) ning ühtlasi koolitatakse välja süsteemi hilisemad kasutajad.

Testimise läbinud tarkvara installeeritakse kliendi serverisse või infosüsteemi. Kui testimine on läbiviidud põhjalikult on süsteemi käivitamine samuti valutu. Mõningatel juhtudel võib siiski ette tulla kas serverite konfiguratsioonist vms tulenevaid tõrkeid, kuid need on enamasti lihtsalt lahendatavad.

Juba käigus olevale süsteemile pakume kasutajatuge. Antud tugi ei sisalda endas suuremahulisi programmeerimistöid vaid vajadusel lõppkasutaja täiendavat koolitamist ning kasutamise käigus ilmnenud vigade likvideerimist.