Teade.ee

Teade.ee on eksperimentaalne piltuudisteportaal, mille sisu toodavad kasutajad ise. Üritame tuua lugejani uudisväärtustega pilte tervest Eestist ning avaldame seda, mis teistes uudisportaalides pole avaldatud. Oled liiklusavarii tunnistajaks, su ettevõte on saanud valmis uue toote, näed huvitavat ilmanähtust - jaga seda teistega.


Võttes arvesse, et tänapäeval on paljudel inimestel käepärast nutikad telefonid, on selge, et keegi on alati põneva sündmuse tunnistajaks ning võimeline seda jäädvustama. Me kõik võime olla ajakirjanikud ja jagada seda olulist infot väga paljude teistega. Omaltpoolt teeme me kõik, et teate edastamine oleks kiire ja lihtne.