Staatilised kodulehed

Staatilised kodulehed on kodulehed, millel puudub haldusmootor (sisuhaldus) ning kus andmete uuendamine teostatakse läbi serveris olevate failide uuendamise. Tänapäeval, kus kiire info edastamine on kriitilise tähtsusega on seda tüüpi kodulehtede rakendusvaldkond sisuhaldussüsteemiga hallatava kodulehe ees taandunud, kuid on valdkondi, kus koduleht ei nõua pidevat täiendamist ning staatiline koduleht on asjakohane (kampaanialeheküljed jms).

Eelised

  • kiire rakendamine, kuna ei vaja lisaarendust
  • väiksemad loomise kulud
  • odavam ülalpidada (ei sea suuri nõudeid veebiserverile)
  • turvaline

Puudused

  • hilisem info muutmine võib osutuda töömahukaks
  • eeldab info haldajalt elementaarset HTML valdamist