Kodulehed

Kodulehed saab laias laastus jagada kaheks: staatilised kodulehed ja dünaamilised kodulehed. Visuaalset erinevust nendel  kodulehe tüüpidel ei ole - mõlemad on samamoodi internetist leitavad ja kasutatavad - kuid täidavad siiski erinevaid eesmärke.

Staatiline koduleht

Staatilise kodulehe peamine erinevus dünaamilise lahenduse ees seisneb selles, et kodulehel muudatuste tegemiseks või info lisamiseks tuleb kodulehe fail serverist alla laadida, muuta failis sisalduvaid HTML lausendeid ning seejärel uuesti serverisse kopeerida. Sellisel viisil ei ole kuigi mugav kodulehe haldusega tegeleda ning portaali või muu suurema projekti korral muutuks haldus ülemäära keeruliseks. Lisaks eeldab sellise kodulehe haldamine elementaarset HTML keele tundmist.

Kaalu staatilise kodulehe loomist kui

  • koduleht on ajutise iseloomuga (näiteks kampaania kodulehekülg)
  • kodulehele lisatakse või muudetakse infot väga harva
  • vajad üliturvalist lahendust (HTML fail ei ole enamasti häkkeritele avatud va kui on lekkinud serverile ligipääsu tunnused või on see halvasti konfigureeritud)

Loe staatiliste kodulehtede kohta lähemalt

Dünaamiline koduleht

Dünaamilisel kodulehel on võimalik lisada või muuta kodulehel sisalduvat infot läbi sisuhaldussüsteemi (CMS e.content management system). Erinevaid sisuhaldamise süsteeme on palju kuid eesmärk on neid kõigil ühine - teha kodulehe haldamine kasutajale nii lihtsaks kui võimalik kaotamata seejuures süsteemi võimalusi.

Kaalu dünaamilise kodulehe loomist kui

  • kodulehel olev info vajab pidevat täiendamist
  • vajad kodulehte, mis oleks suhtluskanaliks sinu ja sinu kliendi vahel

Loe dünaamiliste kodulehtede kohta lähemalt